četrtek, 8. april 2004

Družinska pobuda in MF sklenila dogovor glede zakona o dohodnini

Slovenski javnosti so dobro znana prizadevanja Družinske pobude, da bi dosegla, da se v novem zakonu o dohodnini položaj družin z več otroki ne bi poslabšal. Na anomalije v predlogu zakona smo MF opozorili že avgusta lani, javnost pa konec septembra lani. MF je svoj prvotni predlog postopno nekoliko izboljšalo, vendar bi tudi zadnja različica, ki jo je 1.4.2004 sprejel Odbor DZ za finance in monetarno politiko za večje družine pomenil pomembno poslabšanje davčnega položaja.

Zato smo v Družinski pobudi v konec prejšnjega tedna začeli zbirati podpise za vložitev pobude za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o predlogu zakona o dohodnini.

Na referendumu bi volivci DZ predpisali, da v novem zakonu o dohodnini:

 1. Zagotovi dosledno izpolnitev zahtev odločbe US v zvezi z olajšavami za vzdrževane otroke.
 2. Zagotovi, da se olajšava za vzdrževane otroke za nobenega otroka ne bo znižala pod raven, ki jo zagotavlja veljavni zakon o dohodnini.
 3. Da se olajšave in lestvica za odmero dohodnine še naprej usklajujejo z rastjo povprečne plače.

Odziv ljudi po vsej Sloveniji je bil izreden, tako da smo imeli že v začetku tega tedna okrog 2.000 podpisov, do včeraj pa že preko 5.000. Kot končni rok za zbiranje podpisov smo postavili prihodnji torek, kar pomeni, da bo skupno število še precej večje.

Na podlagi te očitne volje ljudi, da se predlog zakona mora popraviti, smo se v sredo popoldne in danes zjutraj na MF sestali na pogajalskem sestanku predstavniki Družinske pobude, minister za finance dr. Dušan Mramor, državna sekretarka Milojka Kolar ter svetovalec predsednika vlade Borut Franjga.

Na današnjem sestanku smo se dogovorili:

 1. Da bodo olajšave za vzdrževane otroke urejene po naslednji lestvici:
  1. za prvega otroka 474.900 SIT,
  2. za drugega otroka za 41.300 SIT več kot za prvega,
  3. za vsakega naslednjega za 172.000 SIT več kot za predhodnega.
   V primerjavi z veljavno ureditvijo to pomeni, da se bo olajšava za vsakega otroka nekoliko povečala. Od drugega otroka naprej bo tudi progresivnost malenkost večja kot v veljavni ureditvi.
 2. Da se v okviru posebne olajšave za nekatere namene lahko kot olajšava uveljavlja tudi izdatke, ki jih zavezanec nameni za izobraževanje svojih otrok.

V primerjavi s celotno referendumsko zahtevo smo v Družinski pobudi pri pogajanjih veliko popustili, kljub temu pa ocenjujemo da smo sklenili za dane razmere in možnosti primeren kompromis.

Ni komentarjev:

Objavite komentar