četrtek, 15. marec 2012

Na materinski dan glasujmo proti slabemu Družinskemu zakoniku

Družinski zakonik je slab, posega v življenje sleherne družine in omejuje našo svobodo, zato pojdimo na materinski dan množično na referendum in glasujmo PROTI, saj bo sicer prepozno.
V Družinski pobudi smo, ko je bilo še možno preprečiti referendum, pripravili kompromisni predlog, ki sicer ni reševal vseh slabosti zakonika, vseboval pa je rešitve vsaj za največje slabosti, ki bi jih bilo ob morebitni uzakonitvi kasneje skoraj nemogoče popraviti. Čeprav je bil naš predlog ponujen kot podlaga za usklajevanja in iskanje za vse sprejemljive rešitve, so stranke, ki podpirajo sporni zakonik, zavrnile že samo možnost pogovora o tem. Tako nam zdaj ne ostane drugega, kot da slab zakonik zavrnemo na referendumu.
Vse naše družine in korist otrok
Nekdanji minister za družino je družine delil na tipične in netipične ter med netipične uvrstil kar polovico slovenskih družin (vse enostarševske družine, reorganizirane družine, družine z neporočenimi starši ...)
Mi pa zavračamo delitev družin in pravimo, da se vsi po svojih močeh trudimo čim bolje živeti v svojih družinah. Nismo popolni, zato tudi naše družine niso idealne, a imamo jih radi.
Kako lahko za netipično razglaša npr. enostarševsko družino, ki je ostala brez enega izmed  staršev. Tudi te družine so družine! Tudi otroci v teh družinah imajo v izhodišču očeta in mamo, a so kasneje enega žal tako ali drugače izgubili. Zato bi morale biti te družine deležne posebne pozornosti in skrbi. Seveda so te družine tudi v veljavni zakonodaji razumljene kot družine.
Nekdanji minister in zagovorniki zakonika trdijo, da naj bi Družinski zakonik »netipičnim« družinam in še posebej otrokom v njih prinesel nove pravice in boljše življenje. Po branju tega zakonika pa ugotavljamo, da
nobenemu otroku v nobenem tipu družine ne bi prinesel nobene nove pravice.
Enostarševskim družinam bi zakonik namesto posebne skrbi prinesel možnost znižanja preživnin za otroke, ki imajo kakšna lastna sredstva (npr. delajo preko študentskega servisa). (194. člen)
Nobene nove pravice ne bi dobili niti otroci, ki živijo z istospolnimi pari, niti otroci v reorganiziranih družinah. Tako tudi ne bi rešil nobene težave, s katerimi se srečujejo otroci v teh družinah (Družine, v katere oče ali mama pripelje otroka iz predhodne zveze se srečujejo s težavami pri informiranju o zdravstvenem stanju otroka, pri prevzemanju otroka v vrtcu ali šoli, pri upravnih postopkih... Čeprav gre za že dolgo znane težave in veliko ljudi, zakonik ne prinaša prav NIČ, da bi te težave kakorkoli olajšal.)
Vključujoča nova definicija družine?
Zagovorniki govorijo o vključujoči novi definiciji družine, Statistični urad pa je ugotovil, da se v primeru uveljavitve zakonika kar 209.000 sedanjih družin ne bi več moglo imenovati družina, saj zakonik kot družino priznava le družino z otroki mlajšimi od 18 let. (Poročilo SURS 1.1.2011) In to naj bi bilo vključujoče?!
Ali nekdanji minister in zagovorniki res ne vedo, kaj piše v zakoniku, ali morda lažejo?!
Bomo dobili »tajno družinsko policijo«?
Centri za socialno delo bi dobili izredna pooblastila za nesorazmerno poseganje v družino, saj bi lahko otroke zasliševali brez vednosti in soglasja staršev, ki bi jim lahko odrekli celo vpogled v zapisnik. CSD bi postali neke vrste »tajna družinska policija« z izrednimi pooblastili za nadzor staršev, pri čemer se na mnoge njihove odločitve (celo na odvzem otroka) starši ne bi imeli možnosti niti pritožiti.
Družinski zakonik prinaša koristi predvsem odraslim istospolno usmerjenim, ki jim med drugim odpira poti za »pridobivanje« otrok.