sreda, 31. marec 2004

Pobuda za razpis referenduma o zakonu o dohodnini

Za otrokom naklonjeno dohodnino!
Proti odiranju družin!
Za trajno razbremenitev vseh zavezancev!


Gotovo že veste, da v Državnem zboru poteka obravnava predloga zakona o dohodnini. Vladni predlog bi brez ustreznih dopolnil pomenil vzpodbudo za odločanje za družine z le po enim otrokom, saj bi družino z dvema otrokoma razbremenil manj, kot če bi pri enakih dohodkih imela le enega. Če bi pri enakih dohodkih imela tri otroke, ne bi bila sploh nič razbremenjena, če bi jih imela še več, pa bi morala po novem plačevati bistveno več dohodnine kot danes. Po tem predlogu bi torej bili vsi starši z več kot enim otrokom v primerjavi s tistimi z enim očitno prikrajšani, saj bi zgolj zaradi »prevelikega« števila otrok dobilo manj, kot če bi imeli manj otrok, ali pa bi morali celo še več plačevati, pri čemer bi veljalo, da več ko ima družina otrok, bolj bi se ji položaj poslabšal. Po predlogu MF bi se namreč olajšava za prvega otroka nekoliko zvišala, za vse naslednje pa bi se znižala.

V Družinski pobudi temu že več mesecev odločno nasprotujemo, kar ste lahko opazili tudi v medijih. Pripravili smo amandmaje, s katerimi bi odpravili navedene anomalije v predlogu zakona. Na vse poslanske skupine, predsednika Državnega zbora ter Odbor za finance in monetarno politiko smo naslovili prošnjo, da predlog zakona dopolnijo z ustreznimi amandmaji. Za zdaj še ne vemo, ali bodo v drugi obravnavi ti ali enakovredni amandmaji sprejeti ali ne. Ker bo med drugo in tretjo obravnavo v DZ zelo malo časa, se moramo starši že v naprej pripraviti tudi to možnost, da bi DZ naše zahteve preprosto zavrnil in sprejel vladni predlog.

Zato smo pripravili pobudo za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma, s katerim bi v tem primeru volivci DZ predpisali, kako mora v zakonu o dohodnini urediti področje davčnih olajšav za vzdrževane otroke, da bo izpolnjena odločba Ustavnega sodišča, ki določa, da morajo biti minimalni življenjski stroški otrok v celoti izvzeti iz obdavčitve, da se olajšava za nobenega otroka ne bo znižala pod raven, ki je določena v veljavnem zakonu o dohodnini, in da se tako olajšave kot lestvica za odmero dohodnine še naprej usklajujejo z rastjo povprečne plače in ne z rastjo inflacije, kot predlaga vlada. Z zadnjo točko bomo dosegli, da bo razbremenitev zavezancev, o kateri veliko govorijo predstavniki MF, ostala trajna in ne le začasna, kot bi bila po njihovem predlogu, po katerem bi vsi že po štirih letih plačevali več dohodnine kot po veljavnem zakonu.

Po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi je potrebno za razpis referenduma najprej vložiti pobudo za razpis referenduma, podprto s podpisi vsaj 1000 volivcev. Če bo podpisov še več, bo njihov vpliv še večji in bomo starši dokazali, da mislimo resno. Zato je tukaj na voljo obrazec, ki so ga lahko natisnete in med prijatelji somišljeniki poberete podpise.

Prosimo vas, da v čim krajšem času poskusite v svojem okolju, družini, med sorodniki, prijatelji in znanci, kjerkoli lahko nagovorite starše in družine, zbrati čim več podpisov podpore tej pobudi, ter nam izpolnjene obrazce pošljete na naslov društva, ki je zapisan v glavi vsakega obrazca. Referendumska pobuda mora biti vložena najkasneje pred začetkom tretje obravnave zakona, ki bo predvidoma 19.4., zato moramo obrazce s podpisi dobiti vsaj nekaj dni pred tem datumom. Prosimo vas, da nam podpise, ki jih boste zbrali že v prvih nekaj dneh (ta konec tedna), kar takoj pošljete, da bomo videli, kako hitro poteka zbiranje in se bomo laže odločali o nadaljnjih korakih. Potem zbirajte podpise še do prihodnjega konca tedna in vse zbrane podpise pošljite na naslov društva najkasneje v ponedeljek 12.4. ali v torek, 13.4. Obrazce lahko poljubno razmnožujete in fotokopirate. Če jih želite dobiti več, nas pokličite (GSM številka je v glavi dopisa) ali nam pišite na elektronski naslov (tudi ta je v glavi dopisa), in vam jih bomo poslali.

Če se ne bomo vsi skupaj dovolj potrudili, bomo lahko izgubili pomembno pravico družin, saj se je pokazalo, da bomo imeli le tiste pravice, za katere se bomo potrudili in si jih izborili. Prav od vsakega izmed nas je odvisno, koliko podpisov bomo zbrali in ali jih bo dovolj, da bomo dosegli ustrezno izboljšanje predloga zakona. Dokažimo, da starši kljub velikim obremenitvam in časovni stiski znamo stopiti skupaj in se potruditi za svoje pravice. Da si ne dovolimo, da nas bo vlada obravnavala kot drugorazredne državljane, ki ob splošnem davčnem razbremenjevanju drugih zavezancev brez besed sprejemamo še večje obremenitve kot doslej in mirno požremo, če smo le zaradi večjega števila otrok razbremenjeni manj kot drugi.

Na obrazcih za zbiranje podpisov je referendumsko vprašanje napisano v precej drobnem tisku, zato ga tukaj navajamo še enkrat:

_______________________________________________________________________

REFERENDUMSKO VPRAŠANJE:

Ali ste za to, da se v zakonu o dohodnini, ki je v DZ v zakonodajnem postopku pod kratico ZDoh – 1 in oznako EPA 1088 – III, uredi:

1. Da ureditev olajšav za vzdrževane otroke zagotavlja dosledno uresničitev odločbe Ustavnega sodišča (Dokument US 18067, objavljen v Uradnem listu št. 68/96), ki pravi, da: »so določbe Zakona o dohodnini v neskladju z Ustavo, kolikor ne izvzemajo v celoti od obdavčenja tistih zneskov, ki jih roditelj mora nameniti preživljanju svojega otroka, da bi bil le-temu zagotovljen življenjski minimum.«
2. Da se olajšava za vzdrževane otroke za nobenega otroka ne zniža pod raven, ki je določena v veljavnem zakonu o dohodnini.
3. Da se olajšave za vzdrževane otroke, splošna olajšava in lestvica za odmero dohodnine usklajujejo z rastjo povprečne plače v letu, za katero se odmerja davčna obveznost, kakor je to določeno v veljavnem zakonu o dohodnini.


Obrazec za zbiranje podpisov

Ni komentarjev:

Objavite komentar