sobota, 1. april 2017

Podprimo evropsko pobudo »Mama, oče in otroci« - samo še do ponedeljka, 3.4.2017!

Vabim in prosim vas, da skuipaj podpremo evropsko pobudo za opredelitev zakonsk ezveze in družine na evropski ravni. Pobudo lahko tukaj podpišete samo še do ponedeljka, 3.4.2017, zato pohitite, da bomo v Sloveniji zbrali vsaj za našo državo pedvidenih 6.000 podpisov.

Več informacij o pobudi smo objavili že v našem glasilu jeseni 2016, lahko pa si jih preberete tudi v nadaljevanju.
Evropska pobuda za opredelitev zakonske zveze in družine
Opredelitev zakonske zveze in družine je v Evropski zvezi v pristojnosti držav članic, vendar pa tudi vedno več dokumentov na ravni celotne EU govori o družini, zato potrebujemo skupno definicijo za tiste primere, kjer se Evropska Komisija sklicuje na družino in zakon.
Vse večja razdrobljenost konceptov „družine“ in „zakonske zveze“ Evropski zvezi povzroča težave. Zakonodaja EU uporablja oba izraza, toda njun pomen je vse bolj nejasen in v različnih direktivah EU se uporabljajo različne opredelitve. Predlog te pobude je popraviti to stanje s sprejetjem opredelitev obeh izrazov na ravni EU, ki bosta skladni z zakonodajo vseh držav članic. Pobuda v skladu z 9. členom Listine EU o temeljnih pravicah v celoti spoštuje pristojnost posameznih držav članic za pripravo zakonodaje o zakonski zvezi in družini.
Politične elite v nekaterih državah so mimo volje ljudi sprejele nove definicije zakonske zveze in družine
Pobuda izraža voljo državljanov držav članic Evropske zveze in naš upor proti samovolji političnih elit v posameznih državah in v institucijah Evropske zveze, ki mimo večinske volje državljanov uzakonjajo različne nove definicije zakonske zveze in družine.
Temu smo bili priča tudi v Sloveniji ob sprejemu predloga Družinskega zakonika v letu 2012 in ob noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v letu 2015, ko je vladajoča elita sprejela zakona, ki smo ju volivci na dveh referendumih odločno zavrnili. Enako velja tudi za definicijo družine v pravkar sprejetem Družinskem zakoniku, ki omogoča interpretacije, kakršnih si nikakor ne želimo in smo jih zavrnili že na dveh referendumih.
Zato je pomembno, da državljani članic Evropske zveze tudi na evropski ravni izrazimo svoje mnenje in od skupnih institucij zahtevamo, da nam prisluhnejo in nas upoštevajo.
Če bomo uspeli na evropski ravni, bomo laže uspevali tudi doma in obratno.
Čeprav je devet držav EU že uzakonilo svojo definicijo družine in zakonske zveze (nekatere drugačno od predlagane v tej pobudi), nova pobuda spoštuje pristojnost posameznih držav članic za pripravo zakonodaje o zakonski zvezi in družini. Zanimivo pa je videti, da ravno iz teh držav (Španija, Francija, Švedska, Irska, itd.) prihaja veliko število podpisov v podporo tej evropski pobudi v podporo in zaščito temeljne celice družbe – družine.
Pobuda predlaga
Ker danes zakonodaja v nekaterih državah kot zakonsko zvezo ne ščiti več zveze med moškim in žensko, ki edina  zagotavlja, da ima otrok mamo in očeta, se zedinimo se in preprečimo, da bi EU z novimi opredelitvami zakonske zveze in družine pritiskala na vse države članice. Jasno povejmo, da zakonska zveza obstaja med moškim in žensko in družina temelji na zakonski zvezi in/ali starševstvu.
Zato naj na ravni Evropske zveze v skupnih dokumentih veljajo naslednje opredelitve:
Zakonska zveza – trajna in zvesta skupnost med moškim in žensko z namenom osnovanja družine.
Družina – oče, mama in njuni otroci.
Družinski odnosi – razmerja med možem in ženo, med očetom in materjo ter njunimi otroki.
Podpis, ki lahko zaščiti družino in zakonsko zvezo
V Družinski pobudi to evropsko pobudo v celoti podpiramo in vas vabimo, da jo podprete tudi vi.
Da bi pobuda dobila status pobude, ki jo Evropska komisija mora obravnavati, mora zbrati vsaj 1 milijon podpisov iz vsaj 7 držav članic. V Sloveniji naj bi prispevali vsaj 6.000 podpisov najkasneje do 3.4.2017. 
Če se tudi vi strinjate, da družina in zakon omogočata varno in stabilno okolje, v katerem otroci lahko rastejo skupaj z mamo in očetom in da je to je zanje najboljše – kot je tudi zapisano v Mednarodni konvenciji za Otrokove pravice – potem oddajte svoj podpis na: http://www.mumdadandkids.eu/. H podpisu povabite še koga.
Borba za očitnost
Predsednica pobude, Edit Frivaldszky, pravi, da država ne priznava zakonske zveze zaradi naših občutkov, ampak ker želi zagotoviti dobrobit naroda, saj je za državo pomembna kot javna institucija, ki varuje družino.
Luca Volonte’, ki je od samih začetkov del te iniciative, dodaja: »Evropska državljanska pobuda je ljudska iniciativa. Ljudje iz različnih držav so stopili skupaj, da bi zaščitili družino. Preprosti ljudje so se začeli zavedati, da ne morejo pustiti svojih vrednot političnim elitam. Zaradi tega so dejavni in so prevzeli odgovornost. To je neverjetno in ponosen sem, da projekt tako hitro rase.«
Evropska državljanska pobuda (ECI) je bila ustanovljena leta 2012 in predstavlja pomembno orodje za vzpostavljanje dialoga med državljani EU in evropskimi institucijami. Vsaka pobuda, ki ji Evropska komisija zagotovi registracijo, mora v enem letu zbrati milijon podpisov. Več kot milijon podpisov so do sedaj zbrale le tri pobude, največ podpisov (1,8 milijona) je zbrala pobuda »Eden izmed nas«, katere cilj je bil zaščititi človeške zarodke pred uničevanjem le-teh v znanstvene namene.
Po spletni strani Družinskega centra Dlan povzel in uredil
Tomaž Merše